Att förena historia med nutid och framtid.

Warbirds of Sweden är en organisation med främsta uppgift att värna om det unikt historiska arv som veteranflygplanen från Svenska Flygvapnets propellerepok utgör. Det här är en utmaning som är något vi inom Warbirds of Sweden brinner för. Att få arbeta med detta rörliga kulturarv som utgörs av våra flygplan är vår passion.

 

Flygplanen som vi vårdar och värnar om är en del av nationens industriella, kulturella och militära historia. För oss innebär det ett stort ansvar att få delta i detta kulturhistoriska skydd. I utmaningen ser vi också behovet av att bevara tekniska och hantverksmässiga kunskaper som annars kan gå förlorade. Här tror vi på samverkan för att ge våra intressenter en mer levande upplevelse.