Vi bevarar svensk flyghistoria.

Warbirds of Sweden är en organisation med främsta uppgift att värna om det unikt historiska arv som veteranflygplanen från Svenska Flygvapnets propellerepok utgör. Andra propellerdrivna flygplan från denna era som är intressanta skall också kunna ingå i verksamheten.

 

Flygplanen är en del av nationens industriella, kulturella och militära historia. Det är alltså inte bara ett intresse för organisationen som förvaltar dessa utan även för alla flyg- och historieintresserade. Detta innebär ett stort ansvar som kräver kunskap och kompetens tekniskt, operativt, ekonomiskt och organisatoriskt.

 

Warbirds of Sweden ser som sitt mål att med sund affärsmässighet och med god moral vara den organisation som tillvaratar detta historiska kulturarv samt säkrar dess fortlevnad för både nuvarande och kommande generationer.